Einstein quotes

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.

Logica brengt je van A naar B. Verbeeldingskracht brengt je overal.

– Albert Einstein

5 brainstorming technique

Brainstorming is an effective approach for developing ideas.

However, traditional brainstorming techniques are criticized for being biased, too directive, slow, and ineffective for generating new ideas.

Consequently, new brainstorming techniques have been developed to improve the effectiveness of conventional brainstorming while attempting to eliminate its pitfalls. 

This video aims to explore 5 brainstorming technique that suits your situation and avoid the shortcomings of traditional brainstorming and other techniques. 

1) Brain Writing
2) Starburst
3) Reverse Brainstorming
4) Step Ladder
5) Role Storming

Let’s get started.