Wat is een Agile Release Train? [in 10 stappen aan boord]

Hoe ziet een Agile Release Train (ART) er eigenlijk uit, en wat is een ART als je het hebt over SAFe? De stappen die de Agile Scrum Group beschrijven vertellen je wat een Agile Release Train is en wat er nodig is om een ART op stoom te brengen.

 • Hoe start je met een Agile Release Train?
  • SAFe opleiden:
  • Train je Agile leiders
  • Value Stream Maps en de eerste ART
  • Set-up van de ART en de teams
  • De belangrijkste rollen binnen de ART
  • Opzetten van de Backlog
  • Opleiden van de teams
  • PI planning
  • Uitvoeren van de eerste PI
  • Op basis van een Inspect en Adapt workshop wordt het deelproduct uit de PI geëvalueerd

Leees de complete blog-post hier: https://agilescrumgroup.nl/agile-release-train/

Praktische tips voor Scrum Masters

“Reading” Time: 30 minutes

A great video series from Roland Flemm commenting (in Dutch) on a retrospective. With some practical tips on how to start a meeting, the importance of feeling safe, having respect for each other and ownership.

Aflevering 1: Een meeting starten.
Aflevering 2: Veiligheid en respect.
Aflevering 3: Eigenaarschap
Volledige video: Koos Coach in “de Retrospective”