Scrum Quiz: Pubquiz

Vragen Scrum Quiz

 1. Welk nieuw element in de Scrumguide 2020 is toegevoegd als verantwoordelijkheid van de Product Owner?
  1. Product Vision
  2. Purpose
  3. Product Goal
  4. Performance metrics
 2. Eén van de verantwoordelijkheden binnen Scrum is anders genoemd in de Scrum Guide 2020, welke?
  1. Het Development team vervalt en hier komen Developers voor in de plaats
  2. De Product Owner vervalt en wordt nu Value Maximizer genoemd
  3. De Scrum Master vervalt en hier komt Facilitation Expert voor terug
  4. De projectleider krijgt als nieuwe rol meer body in de Scrum Guide 2020
 3. In volgorde van tijd, maak een jaarlijn van wanneer de verschillende onderwerpen zijn ontstaan:
  1. Scrum, SAFe, Agile Manifest
  2. Agile Manifest, SAFe, Scrum
  3. Agile Manifest, Scrum, SAFe
  4. Scrum, Agile Manifest, SAFe
 4. Welk artefact hoort bij het Increment?
  1. Sprint Goal
  2. Definition of Done
  3. Sprint Backlog
  4. Review
 5. Wat waren de founding fathers van de Scrum guide Jeff Sutherland en Ken Schwaber van elkaar?
  1. Neven
  2. Vakgenoten
  3. Oud- collega’s
  4. Prijswinnaars
 6. Waar komt de term Scrum vandaan?
  1. American Football
  2. Schaken
  3. Basketball
  4. Rugby
 7. Tijdens de Sprint Planning wordt in de Scrum Guide 2020 nadruk gelegd op:
  1. Het ‘waarom’ van een Sprint
  2. ‘wat’ gaan we doen deze Sprint
  3. ‘hoe’ pakken we werk aan deze Sprint
  4. Alle bovenstaande
 8. Welke commitment behoort bij de Sprint Backlog?
  1. Developers
  2. Daily Scrum
  3. Sprint Goal
  4. User Stories
 9. Wat is het aantal wereldwijd behaalde Scrum.org certificeringen in januari 2021?
  1. 100.000
  2. 250.000
  3. 500.000
  4. 1.000.000
 10. Welke Scrum.org certificering is het meest behaald?
  1. PSM1 (Scrum Master)
  2. PSPO1 (Product Owner)
  3. PSK1 (Kanban)
  4. PAL1 (Leadership)
 11. Wat zijn de 5 Scrum values?
  1. Honesty, Focus, Respect, Fun, Courage
  2. Openness, Courage, Commitment, Fun, Focus
  3. Extraversion, Focus, Commitment, Openness, Integrity
  4. Openness, Focus, Commitment, Respect, Courage
 12. Hoe vaak per maand Googelt men “Scrum” in Nederland?
  1. 140x
  2. 1400x
  3. 14000x
  4. 140000x

Antwoorden

 1. Product Goal
 2. Het Development team vervalt en hier komen Developers voor in de plaats
 3. Scrum, Agile Manifest, SAFe,
 4. Definition of Done
 5. Vakgenoten
 6. Rugby
 7. Alle bovenstaande
 8. Sprint Goal
 9. 000
 10. PSM1
 11. Commitment, Focus, Openness, Respect, and Courage
 12. 14000x

Gekopieerd van: https://agilescrumgroup.nl/scrum-quiz/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.